Zadajte IČO Vašej živnosti

Cena za zrušenie živnosti

25,00 €

SPOLU

25,00 €

Údaje o živnostníkovi

Zrušenie živnosti

Dátum zrušenia živnosti

Sme Vám k dispozícii

Sme Vám k dispozícii

+421 905 945 291

8.00 - 15.00 (prac. dni)

Sme Vám k dispozícii

online chat

8.00 - 16.00 (prac. dni)