Formulár na odstúpenie od zmluvy

Internetového obchodu firmastart.sk

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

– Komu: Firmastart, s.r.o., Piaristická 1365/1, Nitra 949 01, Slovenská republika

– Týmto , že od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby:

– Dátum objednania/dátum prijatia*:

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov:

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov:

V prípade ak si želáte zaslať peniaze na bankový účet uveďte jeho číslo:

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

.......................................

– Dátum: