Zadajte IČO Vašej živnosti

Pre rozšírenie živnosti je potrebné zadať rovnaké údaje ako pri založení živnosti. Pridávate ďalšie živnosti, pričom IČO, DIČ a ostatné údaje zostanú nezmenené.

Cena za zmeny živnosti

25,00 €

SPOLU

25,00 €

Údaje o živnostníkovi

Aké zmeny si želáte vykonať?

Momentálne -
Momentálne -
Momentálne -
Priložte súbor, z ktorého vyplýva táto zmena infoext info pomocny text info pomocny text pomocny text info pomocny text
(napríklad scan sobášneho listu, diplomu alebo iného dokumentu)

info pomocny text info pomocny text info pomocny text info pomocny text pomocny text info pomocny text

Sme Vám k dispozícii

Sme Vám k dispozícii

+421 905 945 291

8.00 - 15.00 (prac. dni)

Sme Vám k dispozícii

online chat

8.00 - 16.00 (prac. dni)