Objednávka virtuálneho sídla s ex offo výmazom

Služba virtuálneho sídla s ex offo výmazom obsahuje poskytnutie adresy sídla spoločnosti v Tisovci. Schránka spoločnosti nie je označená, pošta nie je preberaná ani oznamovaná.

V cene je zahrnutý súhlas s umiestnením sídla na našej adrese bez poskytovania akýchkoľvek ďalších služieb, ktorý je buď udelený na dobu neurčitú, alebo po určitom čase odvolaný s tým, že po danej lehote podávame na Vašu firmu návrh na jej zrušenie súdom formou ex offo.

Virtuálne sídlo s EX OFFO výmazom

499,00 €

SPOLU

499,00 €

Upozornenie: Adresa nie je vhodná pre fungujúce spoločnosti, alebo spoločnosti s dobrým menom, ide skôr o službu pre spoločnosti, ktoré v podstate chcú len niekde ostať spať.

info pomocny text info pomocny text info pomocny text info pomocny text pomocny text info pomocny text
info pomocny text info pomocny text info pomocny text info pomocny text pomocny text info pomocny text
info pomocny text info pomocny text info pomocny text info pomocny text pomocny text info pomocny text
info pomocny text info pomocny text info pomocny text info pomocny text pomocny text info pomocny text
info pomocny text info pomocny text info pomocny text info pomocny text pomocny text info pomocny text
info pomocny text info pomocny text info pomocny text info pomocny text pomocny text info pomocny text

Sumár

Virtuálne sídlo s ex offo výmazom

Daxnerova 958/165

Tisovec 980 61

Sme Vám k dispozícii

Sme Vám k dispozícii

+421 905 945 291

8.00 - 15.00 (prac. dni)

Sme Vám k dispozícii

online chat

8.00 - 16.00 (prac. dni)