Objednávka trvalého pobytu

Zadajte všetky potrebné údaje, vyberte balíček služieb a prípadne doplnkové služby. Registrácia trvalého pobytu je minimálne na 1 rok.

Trvalý pobyt PRECHODNÝ POBYT CUDZINEC (rok)

216,00 €

SPOLU

216,00 €

Vybraný balíček služieb

Sumár

Trvalý pobyt

Rázusova 800/12

Nitra

949 01

Sme Vám k dispozícii

Sme Vám k dispozícii

+421 905 945 291

8.00 - 15.00 (prac. dni)

Sme Vám k dispozícii

online chat

8.00 - 16.00 (prac. dni)