Formálne dôjde k zrušeniu spoločnosti výmazom z obchodného registra.

Čo sa týka likvidácie spoločnosti, musí najprv ukončiť svoju činnosť a zároveň musí vyrovnať všetky svoje záväzky.

Nezáväzná objednávka zrušenia s.r.o.

Tento komplikovaný proces vyžaduje prax a odborné znalosti v oblasti obchodného práva. Ak sa na to necítite, nič sa nedeje, nechajte sa nami previesť celým procesom. Cena za zrušenie s.r.o. je od 300 Eur v závislosti od konkrétneho spôsobu zrušenia a ekonomickej situácie.  

V cene je zahrnuté:

  • Prvá konzultácia bezplatná
  • Vybavenie všetkých administratívnych úkonov potrebných k zrušeniu spoločnosti
  • Presná cena závisí od spôsobu zrušenia spoločnosti a jej majetkových pomerov
  • Zhodnotenie konkrétnej situácie a návrh spôsobu ukončenia činnosti spoločnosti

Možnosti zrušenia spoločnosti a jej výmazu z obchodného registra:

  • Zrušenie spoločnosti s likvidáciou
  • Zrušenie spoločnosti bez likvidácie s právnym nástupcom (splynutie, zlúčenie, rozdelenie spoločnosti)
  • Cezhraničná fúzia (zlúčenie slovenskej spoločnosti so zahraničnou spoločnosťou)
  • Zrušenie spoločnosti ex offo (na základe právoplatného rozhodnutia súdu)

Ak máte záujem o založenie s.r.o. alebo máte doplňujúce otázky, vyplňte, prosím, objednávkový formulár.

Po odoslaní formuláru Vás budú naši pracovníci najneskôr do 24 hod. kontaktovať a dohodnú si s Vami ďalší postup.Kontakt

pravnik@juriscd.eu
Piaristická 1, 949 01 NITRA
+421 905 945 291