Čo získate zápisom?

Zápisom vaša spoločnosť nadobudne status kvalifikovaného dodávateľa, a splníte podmienku obchodovania na Elektronickom trhovisku.

Nezáväzná objednávka zápisu do Zoznamu hospodárskych subjektov

Zápis Vašej spoločnosti do Zoznamu hospodárskych subjektov ÚVO pre Vás realizujeme v cene 200 Eur.

Okrem poplatku, ktorý uhradíte nám vznikajú ešte tieto náklady:

poplatok za zápis spoločnosti do Zoznamu hospodárskych subjektov ÚVO, ktorý je pri elektronickom podaní 33 Eur

Online objednávkový formulár >>>

Ak máte záujem o zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov, alebo máte doplňujúce otázky, vyplňte, prosím, objednávkový formulár.

Po odoslaní formuláru Vás budú naši pracovníci najneskôr do 24 hod. kontaktovať a dohodnú si s Vami ďalší postup.


Zodpovedné podnikanie a udržateľný rozvoj patria k základným pilierom fungovania našej firmy. Z toho dôvodu sme sa rozhodli, že nad rámec zákona začneme pomáhať svojmu okoliu a životnému prostrediu. Preto z každej platby, ktorá je realizovaná za naše služby, automaticky posielame sumu vo výške 3,- eur

Pred zaslaním nezáväznej objednávky, stačí ak vyberiete jednu z uvedených organizácii, a my následne na svoje náklady prispejeme uvedenou sumou vybranej organizácii.

Kontakt

pravnik@juriscd.eu
Piaristická 1, 949 01 NITRA
+421 905 945 291