Údaje nie sú zverejňované, slúžia iba inštitúciám

Údaje nie sú zverejňované, slúžia iba inštitúciám, ktoré si vyhradzujú právo tejto informácie. Všetky právnické osoby majú túto povinnosť zápisu s hrozbou sankcie do konca roku 2019. V rámci novozaložených spoločností je KUV zapisovaný automaticky so zápisom spoločnosti do ORSR.

Nezáväzná objednávka zápisu konečného užívateľa výhod

Sankcia za porušenie povinnosti

Za porušenie povinnosti zápisu konečného užívateľa výhod do Obchodného registra v lehote stanovenej zákonom (pre existujúce firmy do 31.12.2019), prípadne za nesprávne alebo neúplné označenie KÚV hrozí uloženie pokuty vo výške do 3310 eur.

Ak sa chcete vyhnúť pokute alebo sa vám len nechce študovať právna úprava konečného užívateľa výhod? Nechajte si spraviť zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra našou spoločnosťou.

Všetky listiny ako aj návrh na zápis na Obchodný register zabezpečíme za vás. Cena za túto službu je 70 eur.  Ak si chcete objednať zápis konečného užívateľa výhod do Obchodného registra alebo máte doplňujúce otázky vyplňte objednávkový formulár.

Online objednávkový formulár >>>

Ak máte záujem o založenie živnosti, alebo máte doplňujúce otázky, vyplňte, prosím, objednávkový formulár.

Po odoslaní formuláru Vás budú naši pracovníci najneskôr do 24 hod. kontaktovať a dohodnú si s Vami ďalší postup.Kontakt

pravnik@juriscd.eu
Piaristická 1, 949 01 NITRA
+421 905 945 291