Ste malá či stredná spoločnosť?

Chcete ušetriť za interných zamestnancov alebo za nákup a aktualizáciu účtovného softvéru? Zabezpečíme pre vás odborné spracovanie jednoduchého aj podvojného účtovníctva v komplexnom rozsahu.  

Nezáväzná objednávka pre účtovníctvo

Naším klientom poskytujeme nasledujúce služby: 

  • samotné vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva
  • spracovanie ročnej účtovnej závierky a priznanie dane z príjmu, DPH
  • cash flow, súvaha a výsledovka
  • kontrola účtovníctva a dohľad nad dodržiavaním zákona o účtovníctve
  • poradenstvo a priebežné konzultácie podľa potreby
  • kompletné spracovanie mzdovej agendy
  • výkazy pre poisťovne, výkazy o preddavkoch na daň z príjmov
  • zastupovanie počas kontrol pred Sociálnou poisťovňou, resp. Správcom dane.

Ak chcete urobiť Účtovníctvo alebo máte doplňujúce otázky, vyplňte náš objednávkový formulár.

Po odoslaní formuláru Vás budú naši pracovníci najneskôr do 24 hod. kontaktovať a dohodnú si s Vami ďalší postup.Kontakt

pravnik@juriscd.eu
Piaristická 1, 949 01 NITRA
+421 905 945 291