Elektronická správa vrátane elektronických príloh

Elektronicky doručené úradné rozhodnutie sú rovnocenné rozhodnutiam, ktoré orgány verejnej moci doručujú v papierovej forme. Čiže je nevyhnuté pravidelne kontrolovať obsah dátovej schránky. 

Elektronická správa vrátane elektronických príloh sa považuje sa doručenú v deň bezprostredne nasledujúci po dni jej prijatia do elektronickej schránky (tzv. fikcia doručenia). Pri správe do vlastných rúk sa elektronická správa považuje za doručenú potvrdením doručenky alebo uplynutím 15-dňovej lehoty odo dňa nasledujúceho po dni jej prijatia do elektronickej schránky podľa toho, čo nastane skôr.

Nezáväzná objednávka pre správu elektronických dátových schránok

Prístup do dátovej schránky 

Prístup do schránky majú len konatelia spoločnosti prostredníctvom portálu verejnej správy slovensko.sk.

Aby konatelia mohli prihlásiť do elektronickej schránky a komunikovať elektronicky, potrebujú:

  • Slovenský občiansky preukaz alebo preukaz povolenia na pobyt v Slovenskej republiky alebo alternatívny autentifikátor pre osoby bez pobytu v SR
  • čítačku čipových kariet 
  • počítač s podporovaným operačným systémom a podporou pripojenia čítačky čipových kariet 
  • je potrebné zabezpečiť inštaláciu všetkých potrebných programov zo stránky www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie 

Naša spoločnosť Vám vie na základe plnej moci zabezpečiť správu dátovej schránky. V prípade záujmu Vám radi vysvetlíme ostatné podrobnosti, pripravíme Vám žiadosť a po Vašom overení podpisu ju zašleme príslušnej inštitúcii na spracovanie.

Koľko zaplatíte uvedenú službu?  

Mesačný poplatok za virtuálny trvalý pobyt začína už od 5 eur mesačne. Samozrejme, aj tu platí, že čím dlhšia objednávka, tým nižšia cena. 

Online objednávkový formulár >>>

Ak máte záujem o založenie živnosti, alebo máte doplňujúce otázky, vyplňte, prosím, objednávkový formulár.

Po odoslaní formuláru Vás budú naši pracovníci najneskôr do 24 hod. kontaktovať a dohodnú si s Vami ďalší postup.Kontakt

pravnik@juriscd.eu
Piaristická 1, 949 01 NITRA
+421 905 945 291