Správa elektronických dátových schránok

Dátové schránky sú povinné pre všetky právnické osoby zapísané v Obchodnom registri ako aj pre fyzické osoby – podnikateľov.  Z toho dôvodu je veľmi dôležité zabezpečiť si príjem elektronických dátových správ. V opačnom prípade sa o doručenej správe ani len nedozviete!

Elektronická správa vrátane elektronických príloh

Elektronicky doručené úradné rozhodnutie sú rovnocenné rozhodnutiam, ktoré orgány verejnej moci doručujú v papierovej forme. Čiže je nevyhnuté pravidelne kontrolovať obsah dátovej schránky. 

Elektronická správa vrátane elektronických príloh sa považuje sa doručenú v deň bezprostredne nasledujúci po dni jej prijatia do elektronickej schránky (tzv. fikcia doručenia). Pri správe do vlastných rúk sa elektronická správa považuje za doručenú potvrdením doručenky alebo uplynutím 15-dňovej lehoty odo dňa nasledujúceho po dni jej prijatia do elektronickej schránky podľa toho, čo nastane skôr.

Prístup do dátovej schránky 

Prístup do schránky majú len konatelia spoločnosti prostredníctvom portálu verejnej správy slovensko.sk.

Aby konatelia mohli prihlásiť do elektronickej schránky a komunikovať elektronicky, potrebujú:

 • Slovenský občiansky preukaz alebo preukaz povolenia na pobyt v Slovenskej republiky alebo alternatívny autentifikátor pre osoby bez pobytu v SR
 • čítačku čipových kariet
 • počítač s podporovaným operačným systémom a podporou pripojenia čítačky čipových kariet 
 • je potrebné zabezpečiť inštaláciu všetkých potrebných programov zo stránky www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie

Naša spoločnosť Vám vie na základe plnej moci zabezpečiť správu dátovej schránky. V prípade záujmu Vám radi vysvetlíme ostatné podrobnosti, pripravíme Vám žiadosť a po Vašom overení podpisu ju zašleme príslušnej inštitúcii na spracovanie.

Koľko za zaplatíte uvedenú službu?  

Mesačný poplatok za službu začína už od 5 eur mesačne. Samozrejme, aj tu platí, že čím dlhšia objednávka, tým nižšia cena. 
  Ak máte záujem o správu elektronických dátových schránok, alebo máte doplňujúce otázky, vyplňte, prosím, objednávkový formulár.

  Po odoslaní formuláru Vás budú naši pracovníci najneskôr do 24 hod. kontaktovať a dohodnú si s Vami ďalší postup.

  sipka

  Kontakt & Podpora

  icon-7.png

  Telefón

  +421 905 945 291

  icon-6.png

  Adresa

  Piaristická 1, 949 01 Nitra

  icon-10.png

  Email

  pravnik@juriscd.eu